Chào mừng quý vị đến với Website của Thach Sene.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (14 bài)

Bàn về vấn đề vi phạm đạo đức nhà giáo

Từ những năm 2007-2008,BGDDT đã bổ sung vào cuộc vận động "2 không" nội dung mới "Nói không với hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo".Cùng với nội dung đó,ngày 16/4/08.BGD đã ban hành "Qui định về đạo đức nhà giáo".Trong đó qui định về phẩm chất chính trị,đạo đức nghề nghiệp,lối sống tác phong,nhất là qui định phải làm gì để bảo vệ đạo đức nhà giáo. Với ngành giáo dục thì trong thời gian qua,chắc chắn bất kỳ GV nào cũng thuộc nằm lòng qui định...

Website của các thành viên

Website Phan Văn Diễn
Lượt truy cập: 2111
http://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 770
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 752
BLOG ĐOÁ SEN HỒNG
Lượt truy cập: 708
Ngữ văn THCS
Lượt truy cập: 449
Vô Thường
Lượt truy cập: 341

THẮNG CẢNH VIỆT NAM

BÁO MỚI